Kontaktpersoner på FrostPharma

Clas Lindbergson

Clas Lindbergson
VD och försäljningsansvarig

Clas är ansvarig för den dagliga driften av FrostPharma vilket innebär att uppfylla de löften vi gett våra kunder, patienter och samarbetspartners. En viktig del är även att stötta och utveckla våra medarbetare så att vi kan skapa ett framgångsrikt team.

Clas har över 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har arbetat som både försäljningschef och VD och har en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och produktlanseringar av allt från läkemedel till medicinsk utrustning. Han har bland annat arbetat på Pfizer, Novartis, Sandoz och Eisai. Han var med och startade Unimedic Pharma.

Tel: +46 706 58 11 80
E-mail: clas.lindbergson@frostpharma.com

Torbjörn Carlsson

Torbjörn Carlsson
CFO

Torbjörn ansvarar i rollen som CFO för bolagets administration, ekonomi och andra finansiella frågor. Han är även medlem i ledningsgruppen och bolagets styrelse.

Torbjörn har en solid bakgrund inom finans och administration efter att under många år varit verksam inom bank- och finanssektorn och även som CFO inom vård-, konsult- och läkemedelssektorn.

Tel: +46 70 649 50 90
E-post: torbjorn.carlsson@frostpharma.com

Henrik Alfredsson

Henrik Alfredsson
Chef för Affärsutveckling

Henrik är ansvarig för affärsutveckling och kontakt med internationella partners. Henrik ansvarar även för FrostPharmas egna produkter gällande utveckling och lansering inom norden och kontakter mot övriga marknader.

Henrik har arbetat inom läkemedels- och sjukvårdsindustrin sedan 1994 hos bland annat GSK, AstraZeneca och Unimedic Pharma, med olika positioner inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Henrik var även med och grundade vårdbolaget Adxto Care AB.

Tel: +46 733 370 200
E-mail:  henrik.alfredsson@frostpharma.com

Marianne Avila

Marianne Avila
Chef för Market Access & Supply                                 

Marianne ansvarar för strategier för prissättning, ersättningar och tillgänglighet på marknaden. Hon handhar försörjningskedjan, vilket innefattar bevakning av efterfrågan, försörjningsplaner och produkttillgång.

Marianne är expert på definition och genomförande av strategier, men också på upplägg av lanseringar och på organisatorisk effektivitet. Hon har en bred erfarenhet av tillsynsfrågor från sina år på AstraZeneca och har arbetat med anbudsfrågor på Region Stockholm/Stockholm Läns Landsting.

Tel: +46 70 484 28 03
E-mail:  marianne.avila@frostpharma.com

Vi hette tidigare Anthrop Pharmaceuticals AB men har bytt namn till FrostPharma AB.
Namnbytet medför dock inga förändringar i verksamheten.

EnglishSwedish