För dig som söker distributör i Norden
Vi kan den nordiska marknaden vilket ger oss de bästa förutsättningarna för att lansera specialistläkemedel till vården. Vi på FrostPharma söker leverantörer som vill skapa ett långsiktigt samarbete. Vi söker specifikt läkemedel som är utformade för små och specialiserade patientgrupper där det idag saknas bra alternativ.

Även om FrostPharma är ett relativt ungt företag har vi som arbetar här både lång och bred kunskap inom läkemedel och förstår vikten av långsiktiga partnerskap med såväl leverantörer som kunder. Baserat på ömsesidig respekt, lojalitet och lönsamhet skapar vi de bästa lösningarna för våra gemensamma samarbetspartners.

Från vårt lager i Sverige sköter vi distributionen till hela Norden. Vi är experter på att hantera alla typer av produkter, även de som kräver obrutna kylkedjor, narkotiska läkemedel och medicinteknisk utrustning.

Vi erbjuder högsta kompetens i fråga om:
• Försäljning och marknadsföring
• Prissättning och anbudsförfarande
• Nationella patientförsäkringar
• Leveranskedjor, inklusive lagerhållning och distribution
• Marknadsundersökningar och -analyser
• Tillsynsfrågor
• Farmakovigilans
• Produktregistrering

Henrik Alfredsson

Kontaktperson för partnerskap:
Henrik Alfredsson
Head of Business Development
Tel:+46 73 337 02 00
henrik.alfredsson@frostpharma.com

EnglishSwedish