Vi hjälper barn och vuxna med särskilda medicinska behov att få effektiv behandling

”Vårt mål är att hjälpa barn och vuxna med särskilda medicinska behov som annars har svårt att få effektiv behandling.”

Img8 var

Läkemedel för dem som behöver det mest
FrostPharma är ett specialistläkemedelsföretag med fokus på att erbjuda läkemedelsalternativ för barn och vuxna med speciella behov.
Vi arbetar också med att hitta läkemedel och hjälpmedel som ger bättre effekt än de som redan finns på den nordiska marknaden.

Vi är specialiserade på att introducera, distribuera och marknadsföra specialistläkemedel som ofta hamnar utanför de stora läkemedelsföretagens intresse.

Vårt fokus ligger på de patienter som behöver just den lindring våra läkemedel kan erbjuda. Med det i botten strävar vi efter att vara en ledande samarbetspartner för alla inblandade i hälsosektorn.

Vi distribuerar läkemedel till samtliga nordiska länder.
Vi är nytänkande, flexibla och framför allt bryr vi oss om våra patienter.

Om FrostPharma
FrostPharma vill göra det möjligt för barn och vuxna i Norden att få bästa möjliga läkemedelsbehandling där nuvarande behandlingsalternativ är bristfälliga.

Vi tillhandahåller produkter som ger ett bättre liv för unga och vuxna patienter, underlättar för vårdpersonal samt skapar nytta för samhället.

Img13
Näsa spruta

Så arbetar FrostPharma
Många människor lider av åkommor som inte ligger i fokus för de stora läkemedelsföretagen. I vissa fall finns enstaka läkemedel på marknaden – men inte alltid de bästa och mest effektiva. 

Det är dessa kunder FrostPharma har ögon för. Vi söker upp de bästa läkemedlen och hjälpmedlen för patientgrupper som annars har svårt att hitta rätt lösning för sina besvär. Det innebär också att vi bland våra kunder räknar både vårdpersonalen som administrerar produkterna och slutanvändarna, men också apoteken för våra receptfria läkemedel och hjälpmedel.

Vi på FrostPharma vet vilken skillnad det kan göra för livskvaliteten hos såväl patienter som anhöriga att få läkemedel som riktar in sig på just deras behov. Vi vet också vilken betydelse det har för vårdpersonal att kunna erbjuda läkemedel som är enklare att använda, mer effektiva och prisvärda. Dessutom vill FrostPharma bidra till en ökad medvetenhet kring miljö och hållbarhet i läkemedelsbranschen.

EnglishSwedish